އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ވޮލީބޯލް

އޭޝިއަން ސީނިއާ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމަށް ޖޯޒީ ހަވާލުކޮށްފި

  • ޖޯޒީ ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
  • މި މުބާރާތް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 9 އިން 17 އަށް ފިލިޕީންސްގައި

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:32 | 4,247

އޭޝިއަން ސީނިއާ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ވޮލީޓީމް - އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

ނަވާރަ ވަނަ އޭޝިއަން ސީނިއާ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯލް ޓީމަށް ޖޯޒީ  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ޖޯޒީ  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކާ ހާއްސަކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މުހަންމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ވިދާޅުވީ، މުބާރާތުގައި ގައުމީ ޓީމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، މުބާރާތަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާހިސާބުން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެމްބަސަޑަރުން ގޮތުގައި ދެކެންވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދޭން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ލަތީބެ ވިދާޅުވީ، މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަން ޖެހެނީ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ބާއެއް ގައުމު ތަކަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއާއި ދެކޮޅަށް ވާދަކޮށްފައިވާ ގައުމުތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީގެ ކުރިން އެ ގައުމު ތަކާއި ދެކޮޅަށް ނެރުނު ނަތީޖާއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް، މި މުބާރާތުގައި ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކިރުމަށްވެސް ލަތީބެ ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 9 އިން 17 އަށް ފިލިޕީންސްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.