ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:38
ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެފައި
ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުރުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ތ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 19:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ވަނީ ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުރުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ތ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ޢާއްމުކުރި ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 19:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުގަދަވަމުންދާތީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް