ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އައިއޭއޭއެފް

އައިއޭއޭއެފް އިން މައިޒާން އަލިބެގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

  • މިއީ އައިއޭއޭއެފް އިން ދިވެއްސެއްގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • މައިޒާން އަލިބެއަށް ވަނީ އައިއޭއޭއެފްގެ ވެޓެރެންސް ޕިން ލިބިވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ | 2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 19:47 | 2,432

މައިޒާން އަލިބެ އަދި މުހަންމަދު ތޮލާލް - އައިއޭއޭއެފް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތްލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންސް (އައިއޭއޭއެފް) އިން، އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ ރައީސް، މައިޒާން އަލިމަނިކު (މައިޒާން އަލިބެ) ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

ލަނޑަންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އައިއޭއޭއެފްގެ ކޮންގްރެސްގައި، އެއިދާރާއިން ވަނީ އަލިބެއަށް، ވެޓެރެންސް ޕިން ހަވާލު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިއީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެތްލެޓިކްސްއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއިދާރާއިން ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަން ކުރިން ކުރެއްވި އަލިބެއަކީ، ރާއްޖޭގެ  އެތެރެލްޓިކްސްއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އަލިބެއަކީ، ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެތްލެޓިކްސްއަކުން މެޑަލްއެއް ހޯދައިދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް  އަދާކޮށްދެއްވާފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ.

އެތްލެޓިކްސް އިން ރާއްޖެއަށް މެޑަލްއެއް ހޯދުމަށް ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންއެއް  އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އަލިބެއެވެ. އެގޮތުން 2007 ވަނަ އަހަރު، އަލިބެގެ ރައީސްކަމުގެ ދަށުގައި، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އެތްލެޓިކްސް ޓީމުން ވަނީ ސައުތް އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މެޑަލްއެއް ހޯދާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއަށް އެތްލެޓިކްސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދުނު މެޑަލްއެވެ.

އޭގެ ފަހުންވެސް އަލިބެގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންގެ ދަށުން، 2010 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރިންޓް ރިލޭ ޓީމުން ވަނީ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލަންޑަންގައި  މައިޒާން އަލިބެގެ ހިދުމަތުގެ  އަގުވަޒަންކޮށްފައި ވާއިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ  އެތްލެޓިކްސް މައި އިދާރާއިން ދިވެއްސެއްގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހަންމަދު ތޮލާލް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އައިއޭއޭއެފްގެ 51 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި 200 ގައުމަކުން 800 ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ކޮންގްރެސްއަށް ފަހު މިމަހުގެ 4-13 އަށް، މިއަހަރުގެ އައިއޭއޭއެފް ވޯލްޑް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލަންޑަންގައި އޮންނާނެއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެކު ގައުމުތަކުން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.