raajjemv logo
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް، ކުންފުނިން ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައި
 
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަނީ 921.4މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައި
 
އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ 1 އޮގަސްޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,037
2 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 10:50
ކ. މާލެ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖެ އެމްވީ

އުރީދޫގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ އެކު، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ކާމިޔާބީ އެކުންފުނިން ޙިއްސާކޮށްފި އެވެ.

 

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރ ބޭސް ވަނީ އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ޖުމްލަ 400،000 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 15 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު، އުރީދޫގެ އާމްދަނީ ވަނީ 801.9 މިލިއަން ރުފިޔާއިން،  921.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ، ހަމަ މި މުއްދަތާ އަޅާކިޔާ އިރު، އުރީދޫގެ ސާފު ފައިދާ ވަނީ 21 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، 250.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން 303.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ އެއް ލިބިފައި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އުރީދޫއިން މި ހޯދި ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން އެކުންފުނީގެ ބޯޑްގެ ޑައިރެކްޓަރ، ދީނާ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫގެ އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ލަނޑުދަނޑި އަކީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި ކާމިޔާބު އައިޕީއޯއަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބެހިފައިވާ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން ކަމަށެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ޕާޓްނަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު، ރާއްޖޭގައި އުރީދޫގެ ކާމިޔާބު ދަތުރު އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުންގެ ހަޔާތަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިނުން،" ދީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކުރީގެ އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އޮގަސްޓް މަސް ވެސް ވެގެންދާނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި އެކު އުރީދޫގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ މަހެއް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް