ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - އަލް ޤައިދާ

އަލްޤައިދާގެ ލީޑަރަކު އަމާންދީފި

  • ޢަބްދުލްނަބީ އަމާންދީ ހަވާލުވެފައިވަނީ ޔަމަނުގެ ލަހީޖުގެ ޔަފައާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސިފައިންނާ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 07:58 | 2,345

އަރަބި ޕެނިންސިއުލާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްޤައިދާގެ ގޮފި، އަންސާރް އަލް ޝަރީޢާގެ އެއް ލީޑަރު، ޚާލިދު ޢަބްދުލްނަބީ - ގޫގުލް

އަރަބި ޕެނިންސިއުލާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްޤައިދާގެ ގޮފި، އަންސާރް އަލް ޝަރީޢާގެ އެއް ލީޑަރު، ޚާލިދު ޢަބްދުލްނަބީ އަމާންދީ، އަމިއްލައަށް ޔަމަނުގެ ސިފައިންނާއި ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

ޔަމަނުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޢަބްދުލްނަބީ އަމާންދީ ހަވާލުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޔަމަނުގެ ލަހީޖުގެ ޔަފައާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސިފައިންނާއެވެ.

ޔަފައާގެ އެމަޖެންސީ ޔުނިޓުގެ ކޮމާންޑަރު، ޖަލާލް އަލް ރަބީހީ ވިދާޅުވީ، ޢަބްދުލްނަބީ މިހާރު ހުރީ އެފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ކަމަށާ، ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޢަބްދުލްނަބީ އަމާންދީ ޔަމަނުގެ ސިފައިންނާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން، ރަބީހީ ވަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހެން ލީޑަރުންވެސް އެފަރާތްތަކަށް އަމާންދީ، އަމިއްލައަށް އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ، ޢަބްދުލްނަބީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާނީ އޭނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އަބޫ ބާސިރު އަލް ޔަޒީދީގެ ނަމުންވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޢަބްދުލްނަބީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން ހޯދަމުންދާ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރެއިން މުހިއްމު މީހެކެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަލްޤައިދާއިން ޔަމަނުގެ އަބްޔާނަށް ގަދަވެގަނެގެން ތިބިއިރު، ޢަބްދުލްނަބީ ވަނީ "ޖާރުގެ އަމީރު" ގެ މަޤާމު ފުރާފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު އަބްޔާނުން އަލްޤައިދާ ފައްސައިލުމަށްފަހު ޢަބްދުލްނަބީއަށް ވީނުވީއެއް ޔަމަނާއި އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކަށް ނޭނގުނު ނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ޢަބްދުލްނަބީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިނުލައި ކުރަމުންނެވެ.

އަލްޤައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު، އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަރިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޢަބްދުލްނަބީ އަކީ އެ ޖަމާޢަތުގައި މިހާރު ތިބި ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަދު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.