އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވެނެޒުއޭލާ

އެމެރިކާއިން މަޑޫރޯ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

  • މިއީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ހުރަހެއްގެ އިތުރުން ބާރު ހޯދުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: އެމެރިކާ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 05:13 | 1,493

ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ: ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ހައްދެއްނެތި ބާރުތައް ލިއްބައިދޭން ގެންދަވަނީ މަގުފަހުކުރައްވަމުން - ގޫގުލް

ވެނެޒުއޭލާގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ހައްދެއްނެތި ބާރުތައް ލިއްބައިދޭން ފާސްކޮށް، ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާބަންދުގައި އެ ޤައުމުގައި ނެގި ވޯޓާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާއިން، ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް، ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ އާއި ދެކޮޅަށް މާލީގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ.

އަލަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އެމެރިކާގެ ބާރު ހިނގާ ހުރިހާތަނެއްގައި ހުރި ރައީސް މަޑޫރޯގެ އެސެޓުތައް ފްރީޒްކޮށް، އެމަނިކުފާނާއި އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ވެނެޒުއޭލާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ނެގި ވޯޓާއި ގުޅުވައިގެން އެމެރިކާއިން ބުނީ، މިއީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ހުރަހެއްގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނާޖާއިޒު ބާރު ހޯދުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ބާރު ހިނގާ ހުރިހާތަނެއްގައި ހުރި ރައީސް މަޑޫރޯގެ އެސެޓުތައް ފްރީޒްކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމާފައިވާއިރު، މަޑުރޯގެ އެއްވެސް އެސެޓެއް އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުރިކަން މިހާތަނަށް ހާމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ފިޔަވަޅުތަކުން ރައީސް މަޑޫރޯއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގެއްލުން ވަޒަން ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޤައުމެއްގެ ވެރިއަކާއި ދެކޮޅަށް މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ މަދުން ނޫނީ އެމެރިކާއިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެމެރިކާއިން މިފަދަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ރައީސުންނާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ޤައުމުތަކުންވެސް ވަނީ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރް އަލް އަސަދާއި، ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަރޓް މުގާބޭގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން އާއި ދެކޮޅަށްވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.