ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 07:20
އެމްކިއުއޭގެ ސީއީއޯކަމަށް މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު އައްޔަނުކުރެއްވުން
އެމްކިއުއޭގެ ސީއީއޯކަމަށް މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު އައްޔަނުކުރެއްވުން
ޓްވީޓަރ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯއަކަށް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ފިޒާނާ އައްޔަންކުރައްވައިފި
 
ފިޒާނާ އެމާގަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވިއިރު، އެމްކިއުއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ވެސް ކުރިން ފުރުއްވީ ފިޒާނާ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިކުއިކޭޝަނާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ އެމްކިއުއޭގެ ސީއީއޯ ކަމަށް ފިޒާނާ އައްޔަނުކުރެއްވިއިރު، އެ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް ވަޒީރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފިޒާނާ، ސީއީއޯ ކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވައިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެގޮތުން އެކަން އަންގާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ފިޒާނާއަށް މަރްހަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ ބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާއާއެކު އެމްކިއުއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ ފިޒާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައިވެއެވެ.

ފިޒާނާ އެމާގަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވިއިރު، އެމްކިއުއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ވެސް ކުރިން ފުރުއްވީ އޭނާއެވެ.

އެގޮތުން އެމަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ކުރިން، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފިޒާނާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑީންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެމްއެންޔޫގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާ ކަމުގެ އިތުރުން، ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފިޒާނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފިޒާނާއަކީ އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ވެސް މެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް