އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރަޝިއާ-އެމެރިކާ

ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭ ބިލު ރައީސް ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ކުރައްވާނެ

  • ފުރަތަަމަަ ބެލެވިފައިވާ އޮތީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޓްރަމްްޕް ބިލް ވީޓޯ ކުރައްވާނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 11:54 | 2,489

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް (ކ) އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕޫޓިން - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ގާނޫނު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފިއެވެ. 

ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ސާރާ ހަކަބީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަަމަވެސް އެކަން ކުރައް ވާނީ ބިލުގެ "ކްރިޓިކަލް ބައެއް ބައިތަކާ މެދު" މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. "ކްރިޓިކަލް ބައެއް ބައިތަކަކީ" ކޮބައިކަމެއް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. ތަރުޖަމާނު ސާރާ ހަކަބީ ވިދާޅުވީ ބިލާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ބިލުގެ ފައިނަލް ވާޝަން  ރައީސް ޓްރަމްްޕް މިހާރު ރިވިއުކޮށްފި ކަމަށާއި، ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ.   

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގެއާއި ތިރިގޭގެ ތާއިދު ލިބިގެން ފާސްވި ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭ ބިލުގައި އިރާނާއި އަދި އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާ ގެ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލާ އެކު ރަޝިއާ އިން ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުންނާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދިވެސް އެެހެނިހެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސް ކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކްރައިމިއާ ރަޝިއާގެ އަތްދަށަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިއާ ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.