އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު މަގާމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

  • ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު، އެމަނިކުފާނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާ
  • ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެނބުރު ޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • މިޔާއެކު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މަޤާމު ގެއްލިގެންދާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

ކ. މާލެ | 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 13:32 | 3,388

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުންނަވާ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

 ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

 

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މި ގޮތަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ވަޒީރު، ނަވާޒް ޝަރީފަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި މި ވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމު (ޖޭއައިޓީ) ގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 254 ސަފުހާގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

 

މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމްގައިވާގޮތުން ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވަނީ ޕާލިމެންޓްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ވަކިވާންޖެހޭނެކަމަށް ހުކުމް އިއްވަވަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އިޖާޒް އަފްޒަލް ޚާން ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ނަން ހިމަނާފައި ނެތެވެ. މަޝްހޫރު ޕެނަމާ ޕޭޕަރުތަކުގެ ޒައީއާއިން ލީކުވެފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ބޭފުޅުންވަނީ އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް މާލީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. ލީކު ވެފައިވާ ޕެނެމާ ޕޭޕަރު ތަކުގައިވާ ގޮތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭފުޅުންވަނީ ބްރިޓިޝް ވާޖިން އައިލެންޑްސްގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތުން އިމާރާތްތައް ބައްލަވައި ގަނެފައެވެ.

 

ނަވާޒް ޝަރީފްއާޢި އާއިލާން ގެންދަވަނީ މި ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

ޕާކިސްތާނަކީ ކަރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް އަށަގަނެފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލުން ފާހަގަ ކުރާ ގައުމެކެވެ. ކަރަޕްޝަން ޕަސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ޕާކިސްތާނު އުޅެނީ 176 ގައުމުގެ ތެރެއިން 116 ވަނައިގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.