ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:40
އަމީނީމަގު ސެގްމެންޓް 8 އަދި 9ގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އަމީނީމަގު ސެގްމެންޓް 8 އަދި 9ގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީ
އަމީނީ މަގު މަޝްރޫއު
އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި، ނިންމީ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށަން!
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނުނިމި ހުރީ ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް
 
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، މަޝްވަރާގައި ނިންމާފައިވަނީ އަމީނީ މަގުގައި މިހާރު ނުނިމި ހުރި ދެ ސެގްމަންޓް ކަމަށްވާ ސެގްމަންޓް 12 އަދި 13ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ވަކި ތާރީޚެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚު އިއުލާންކުރާނީ ފަހުންނެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ގޮތަށް އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އާރުޑީސީން ދަނީ ވަމުންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ފެށުމުން، މަގު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

Advertisement

އަމީނީ މަގަކީ މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގަށްވާއިރު، އެ މަގުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށާއި އާރުޓީއެލް ބަސް ރޫޓުތަކަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް، ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންގެ އެހީގައި ހައްލެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާރުޑީސީން ވަނީ މިހާތަނަށް އެ މަގުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލާފައެވެ. އެގޮތުން، ދަރުބާރުގޭ ކައިރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި އަމީނީ މަގު ދިމާވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިމާރާތާ ހަމައަށް މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މަގު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ބާކީ އޮތީ ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަމުންދަނީ އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން، ރައްކާތެރިކޮށެވެ. އެގޮތުން ލޯފަން މީހުންނާއި، އެހެނިހެންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުގެ ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރެވިގެންދާނީ އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުންވެސް، މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކާނު އަޅާގޮތަށެވެ. އަދި ޑިޒައިނަށް ބިނާކޮށް، އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި 1.79 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާއިރު، މި މަޝްރޫއަށް 84.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް