raajjemv logo
ސްރީލަންކާ
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސްރީ ލަންކާގައި ޑެންގޫ ހުމުގެ ސަބަބުން 300 އެއްހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
ޑެންގޫ ހުމުގެ ބަލި މީހުން ގިނަ ކަމުން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަނީ ފަރުވާ ދޭން ނުކުޅެދިފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު
1,223
26 ޖުލައި 2017 | ބުދަ 12:40
ކ. މާލެ
މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް

 ސްރީ ލަންކާގައި މިއިން ދުވަހަކު ނުފެތުރޭހާ މިންވަރަށް ޑެންގޫ ހުން ފެތުރި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 300 އެއްހާ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން 2017 ގައި އެކަނިވެސް ޑެންގީ ހުމުގެ 100,000 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޑެންގީ ހުމުގެ ސަބަބުން އެތަައް ބަޔަކު މަރުވެ އަދި ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުން  ދާދިފަހުން ލަންކާ އަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރަ އާއި އަދި އެއަށް ފަހު ފެންބޮޑުވެ ފެން ތަންތަނުގައި ހަރުލާ މަދިރި އާލާވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް" އަދި "ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީޒް" ދަނި އިމާޖެންސީ އެހީތެރިކަން ލަންކާ އަށް ދެމުންނެވެ.  މިފަރާތްތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވަމުން ދަނީ "ސްރީލަންކާ ރެޑް ކްރޮސް" އާއި ގުޅިގެން ނެވެ. 

ހޮސްޕިޓާތަކަށް ނުކަތާ ވަރަށް ޑެންގޫ ހުމުގެ ބަލި މީހުން އަންނަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަނީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ނުކުޅެދިފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް