raajjemv logo
އިންޑިއާ
އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް ކޯވިންދް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
 
ރައީސް ކޯވިންދް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން
އަހުމަދު އަނޫޝު
2,731
25 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 15:24
ކ. މާލެ
ރައީސް ކޯވިންދް (ކ) އަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުވާލައިދެއްވަނީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޯވިންދް މަގާމުގެ ހުވާ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ 14 ވަނަ ރައީސް ކޯވިންދު އަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖޭއެސް ޚޭހަރްއެެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މައި ހޯލުގައި އޮތް ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުންނާއި އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަތީބާ ޕާޓިލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޯވިންދް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު މަތީ ތެދުވެރިކަމާ އެކު ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށާއި އިންޑިއާގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ގައުމު ދެން އޮތް ޖީލަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ޖުލައިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އެ ގައުމުގެ 14 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންނެވި ރާމް ނާތު ކޯވިންދްއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ 65.65 އިންސައްތައް ހޯއްދަވައިގެން ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ކެންޑިޑެސީ އިއުލާނުކުރުމާ ހަމައަށް އެ މަނިކުފާނަކީ އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ދަންނަ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން މަޖާޒީ ގޮތެއްގައި ސިފަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނު އެނގެނީ ހެއްދެވި ފަރާތާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް އެކަންޏެވެ. ލޯކަލް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ކޯވިންދުގެ ކެންޑިޑެސީ އިއުލާނުކުރިތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 500،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ގޫގުލްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާގައި ރައީސްގެ މަގާމަކީ ރަމްޒީ މަގާމެކެވެ. ދައުލަތް ހިންގެވުމުގެ ޒިންމާތައް އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާނީ ބޮޑުވަޒީރެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުފުޅުގެ ރާމް ނާތު ކޯވިންދްއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އަހަރާ ހަމައަށް ބިހާރު ސްޓޭޓްގެ ގަވަރނަރއެވެ. ޗަތްރަޕަތީ ޝާހު ޖީ މަހަރާޖީ ޔުނިވާސިޓީން ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ކޯވިންދް ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2006 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރަޖްޔަ ސަބާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އޮކްޓޯބަރު 1، 1945 ގައި އުފަންވެ ވަޑައިގެންނެވި ކޯވިންދުގެ ބައްޕާ ފުޅަކީ  އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއެކެވެ.

ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޯވިންދް ވަނީ ސިވިލް ސާވިސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ދިއްލީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބައިވެރިވެގެން އެ އިމްތިހާނުން ފާސްވި ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ސިވިލް ސާވިސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެއަށްފަހު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކަށް ހޮވިވަޑައިގެން އެ ދާއިރާ ޕްރެކްޓިސް ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވެދެވަޑައިގެން 1991 ވަނަ އަހަރު ބީޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތައް ވެސް ރާމް ނާތު ކޯވިންދް ފުރުއްވިއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 16:39
ހާލިގޭގެހަތު
"ކޯވިންދް މިބަހުގް މާނަޔަކީ ކޮބާ؟ މިބުނީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ