raajjemv logo
ޗައިނާ-އިންޑިއާ
ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން އިންޑިއާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެހުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
 
ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އިން 3،500 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދެއް ހިއްސާ ކުރޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު
1,632
ކ. މާލެ |
25 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 10:39
ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ކާނަލް ވޫ ގިއަން
އަލްޖަޒީރާ

ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ދެ ގައުމު ގުޅުނު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ޗައިނާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މައްސަލަ ބޮޑު "ޑޮކްލަމް" ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން 300 ސިފައިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. "ޑޮކްލަމް" ސަރަހައްދަކީ ބޫޓާން އިން ވެސް އެއީ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން ސިފައިން އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރަން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާ ސިފައިން އިން އެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ ބޯޑަރާ ދިމާލަށް މަގެއް ހަދަން ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ކާނަލް ވޫ ގިއަން ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އަށް ލިބިގެންވާ ސަރަހައްދެއް ރައްކާތެރި ކުރާނެކަމާމެދު އިންޑިއާ އިން އަންޑާއެސްޓިމޭޓް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި އަދި އިސްތިގްލާލް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރި ހިތްވަރު ނުގުޑާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވީ ބޯޑަރު ކައިރީ ޗައިނާ އިން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު އިންޑިއާގެ ބަހެއް ނެތި ބަދަލުކުރާނަމަ އެއީ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.  

ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އިން 3،500 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދެއް ހިއްސާކުރާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެވެ. ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުރި ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އިން 1962 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް