ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:34
މުޖުތަބާގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފަންގިފިލާ ހުޅުވުން
މުޖުތަބާގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފަންގިފިލާ ހުޅުވުން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލަޔަށް މުޖުތަބާގެ ނަންފުޅު
 
މުޖުތަބާ ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 14 އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލަޔަށް، އެ މިނިސްޓްރީއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަހުމަދު މުޖުތަބާގެ ނަންފުޅުން ނަން ދީފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މުޖުތަބާ ކުއްްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވީއިރު ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް 14 އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަވަހާރަވީއިރު އޭނާގެ އުމުރުފުޅަކީ 39 އަހަރެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "މުޖުތަބާ ފްލޯރ"ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އެ ފަންގިފިލާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މުޖުތަބާގެ ކޮއްކޮ މުރުތަޟާ މަޖުދީއެވެ. މުޖުތަބާގެ ނަމުން އެ ފަންގިފިލާއަށް ނަން ދިނީ އޭނާ ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މުޖުތަބާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެހެން ގިނަ އިދާރާތަކެއްގައިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ އިސް ވެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވާއިރު، އޭނާ އަވަހާރަވީއިރު ގެންދެވީ އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް