raajjemv logo
އިންޑޮނީޝިއާ
ބަޑިޖަހާ މަރާލާ، ރަޙުމުކޮށްގެން ނުވާނެ: އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސް
 
ޑްރަގް ޓްރެފްކް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އިންޑޮނީޝިއާގައި ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
2,948
ކ. މާލެ |
23 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 17:10
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ
ގޫގުލް

ހައްޔަރުވުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ޑްރަގް ޑީލަރުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މެރުމަށާއި، އެމީހުންނާއި މެދު ރަޙުމުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުންނަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ އަންގަވައިފިއެވެ.

 

ރައީސް ވިޑޯޑޯ މިފަދައިން އެންގެވީ، ޑްރަގް ޓްރެފްކް ކުރުމުގެ މައްސަލަ އިންޑޮނޭޝިއާގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކިލައްވާތީ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

"އަހަރެން މި ބުނަނީ، ހައްޔަރުވާން ދެކޮޅުހަދާ ޑްރަގް ޑީލަރުންނާއި މެދު ހަރުކަށިވާށޭ. އެމީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލާ. ރަޙުމުކޮށްގެން ނުވާނެ" ރައީށް ވިޑޯޑޯ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 

ރައީސް ވިޑޯޑޯގެ މި އަމުރާއި އެކު އެމަނިކުފާނާއި ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭގެ ޚިޔާލުފުޅު އެއްގޮތްކަން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ޑުޓާޓޭވެސް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ވަނީ ޑްރަގް ޑީލަރުންނާއި ދެކޮޅަށް "ހަނގުރާމައެއް" ފައްޓަވާފައެވެ.

 

ރައީސް ވިޑޯޑޯ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީއްސުރެ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވަމުން ގެންދަވާއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީއްސުރެ، ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި 18 މީހަކު މަރާލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
11%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
11%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް