raajjemv logo
އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލަ
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަނީ
 
އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފެށޭނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
1,516
ކ. މާލެ |
22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 09:36
އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފެށޭނެ
ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން  ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު ހެދަރ ނޮއަރޓް ވިދާޅުވީ ފެޑެރަލް ރެޖިސްޓަރގައި އެކަން އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން އެކަން ގުޅުވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ އޮއްޓޯ ވޮމްބިއަރ ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން މަރުވުމަށް މެދުވެރިވި ހާދިސާއާއެވެ.

މި އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުތުރުކޮރެއާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެގައުމުގައި ހުރުމަށް  ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ވާރޖީނިއާގެ ދަރިވަރު، އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮޓޯ ވާމްބިއާ، ވަނީ ކޯމާއެއްގައި އޮވެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭ މަރުވެފައެވެ. އުތުރު ކޮރެއާގައި 17 މަސްދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އޭނާ މިނިވަން ކުރީވެސްޖޫންމަހުއެވެ.ވާމްބިއާ ހައްޔަރުކުރީ ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އުތުރުކޮރެއާއަށް ދިޔަ ދިއުމެއްގައި، އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު، ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަށް ދަމާފައިހުރި ބެނާއެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލާގައެވެ. މި ދައުވާއަށް އޭނާ އިއުތިރާފް ވުމާއެކު އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތާއިއެކު 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

ވާމްބިއާ ބެލި ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ކޯމާއަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައިވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އުތުރުކޮރެއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޮރްޔޯ ޓުއަރސް އަދި ޔަންގް ޕައިނިއަރ އާ ދެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންވަނީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އުތުރުކޮރެއާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަން އުޅޭކަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ސްސްވިޑެން އެމްބަސީއިން އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައެވެ.

ވޮޝިންގޓަނުން ޕިޔޮންގޔަންގ އާ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުން ބާއްވަމުން ނުދާތީ މި ފަދަ ބޭނުންތައް އެމެރިކާއިން ކުރަނީ ސްވިޑްންގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ދެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންވަނީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުތުރުކޮރެއާ ދޫކޮށް ދިއުމަށް މިހާރު އަންގަން ފަށާފައިވާކަމަށް ބީބީސީގައި ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަދަދު މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް