ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒް

ޕެރިސްގައި ސަންޗޭޒްއާ އެކު ޕީއެސްޖީން މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ސަންޗޭޒް ގެންދިޔުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް
  • ސަންޗޭޒްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެންގާ ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 07:55 | 3,721

ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒް - ގޯލް.ކޮމް

ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒްއާއެކު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން މަޝްވަރާކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ގޯލްޑޮޓްކޮމް އިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓާ އެންޓީރޯ ހެންރިކްގެ އިތުރުން ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ސަންޗޭޒް ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޕެރިސްގައި ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސަންޗޭޒް ގެންދިޔުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބުން އަންނަނީ އަގާ މެދު އާސެނަލްއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ ސަންޗޭޒްއާ ޓެކްސްޓް މެސެޖްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ވެންގާ ބުނީ ކްލަބުގެ ނިންމުމަކީ ސަންޗޭޒް ވިއްކާނުލުން ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން މަތީގައި ކްލަބް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަންޗޭޒް ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޗައިނާގެ ބައެއް ކްލަބްތައް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބާސާ އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ސަންޗޭޒް އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް އޭނާ ބަދަލުވި ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ދެއްކި ނަމަވެސް އަނިޔާގައި ހުރުމާ އެކު އެ ކްލަބާ އެކު ހޭދަކުރި ދެވަނަ ސީޒަނުގައި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ވަނީ ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 54 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 21 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.
ބާސާގައި ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 141 މެޗުގައި 47 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސަންޗޭޒް ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލް އަށް ކުޅުނު 145 މެޗުގައި 72 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.
ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު ޗިލީއާ އެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސަންޗޭޒް ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާ އެކު ލަލީގާ، ކޮޕާ ޑެލްރޭ، ދެ ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އާސެނަލްއާ އެކު ދެ އެފްއޭކަޕްގެ އިތުރުން ދެ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޗިލީ ގައުމީ ޓީމާއެކު 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ސަންޗޭޒް ވަނީ އެގައުމުގެ ސީނިއާ ޓީމާއެކު ކޮޕާ އެމެރިކާ ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.