ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:38
ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް
ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓު ކުރުމަށް އެދި ފޮނުވަނީ ފޭކު މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ: ބީއެމްއެލް
 
މެސެޖާއެކު ފޮނުވާ ލިންކަށް ނުވަނުމަށް ބީއެމްއެލުން އިލްތިމާސްކުރޭ

މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓު ކުރުމަށް އެދި ފޭކު މެސެޖެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ އެ މެސެޖަކީ މަކަރާ ހީލަތުން ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖުތަކެއް ކަމަށެވެ. މި މެސެޖުތައް ފޮނުވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު ނަންބަރުތަކަކުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭންކް އެކައުންޓު ހޯލްޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މައުލޫމާތު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށެވެ. މައުލޫމާތު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ލިންކެއް ވެސް މެސެޖާއެކު ފޮނުވައެވެ.

Advertisement

އެ ލިންކަށް ނުވަނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ބީއެމްލުން ބުނީ އެ ބޭންކުން އެފަދަ މެސެޖުތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ތަފާތު އެކި ގޮތްތަކަށް ސްކޭމްތައް ހިންގާތީ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންވެސް ސަމާލުވުމަށް ބޭންކުން އިލްތިމާކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް