ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:50
ފޯރަމަށް ހޮވިގެންދާ 2 ޒުވާނުންނަށް މާލީ އެހީ ލިބެންހުރި މިންވަރަކުން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ
ފޯރަމަށް ހޮވިގެންދާ 2 ޒުވާނުންނަށް މާލީ އެހީ ލިބެންހުރި މިންވަރަކުން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ޔޫތު ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މިއީ އުމުރުން 14 އަހަރާއި 23 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ފޯރަމެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޔޫތު ފޯރަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ،  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮފް ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ފޯރަމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފޯރަމަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރާއި 23 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ފޯރަމެކެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ފޯރަމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން 2 ޒުވާނުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަވިއު އުޞޫލުންނެވެ.

އަދި ފޯރަމަށް ހޮވިގެންދާ 2 ޒުވާނުންނަށް މާލީ އެހީ ލިބެންހުރި މިންވަރަކުން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި 14 އަހަރާއި 23 އަހަރާ ދެމެދުގެ (24 އަހަރު ނުފުރޭ) ޒުވާނުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން އީމެއިލްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް