ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:54
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހަންސީ ފްލިކް
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހަންސީ ފްލިކް
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ހަންސީ ފްލިކް ވަކިކޮށްފި
 
އައު ކޯޗަކާމެދު ފެޑަރޭޝަނުން ވަރަށް އަވަހަށް މަޝްވަރާކުރާނެ

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ހަންސީ ފްލިކް ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރުގެ ކުރިން މަގާމާ ހަވާލުވި ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކުރީ ރޭ ޖަޕާން އަތުން ޖަރުމަނު ބަލވިތާ 24 ގަޑިއިރު ވެސް ނުވަނީހެވެ. އަދި މެޗަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމަށް އަދިވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ އޭނާ ކަމަށް ފްލިކް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން އައު ކޯޗެއް އަދި ހަމަނުޖައްސަ އެވެ. ޓީމު ހަވާލުކުރާނެ އައު ކޯޗަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. ފްލިކްގެ ކޯޗުކަމުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނު މޮޅުވީ ވެސް އެންމެ ހަތަރު މެޗުންނެވެ. ރޭ ޖަޕާން އަތުން ބަލިވިއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓިއިރު ވެސް ޖަޕާން އަތުންވީ ބައްޔެވެ. މިހެންވެ ރޭގެ މެޗު ހިނގަމުންދިޔައިރު ސަޕޯޓަރުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ޓީމަށް އަމާޒުވި އެވެ.

ޖަރުމަނުން އައު ކޯޗަކު ހޯދަން ވިސްނަން ފަށައި ފްލިކް މަގާމުން ވަކިކުރި އެއް ސަބަބަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފްލިކް ހުރެގެން ކާމިޔާބު ނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ.

ހަންސީ ފްލިކް އަކީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗެވެ. އެކުލަބުގައި އޭނާ ވަނީ އެއް ސީޒަނެއްގައި ޔޫރަޕާއި ޖަރުމަނުގެ ހުރިހާ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް