ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 21:58
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން ޖަޕާނު ކަނޑުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން ޖަޕާނު ކަނޑުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން ޖަޕާނު ކަނޑުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖުލައި 20ން 23ށް
 
މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ދެ ގައުމުން ފާހަގަކުރޭ

ރަޝިއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން ޖަޕާނު ކަނޑުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖުލައި 20ން 23ށެވެ.

މި އަސްކަރީ ތަމުރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ވައިގެ ތަމުރީނުތައް ހިމެނޭކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދެގައުމުންވެސް ތަފާތު ފޯމޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކޮށް، މުވާސަލާތީ ޑްރިލްތައް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކަނޑުގައި ތިބެގެން، ބިމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ތަމުރީނުތަކެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔަކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ ތަމްރީނުތަކެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި ތަމްރީނުޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއާއި ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ދާނެކަމަށް ދެގައުމުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުން ކަމަށްވެސް ދެގައުމުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް