ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 17:35
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި
 
ފޮއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރަނީ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓެއް
 
ފޮނަދުއާއު ބާރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާނީ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް

ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލ.ފޮނަދޫ އަދި ބާރަށު ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ފޮއްދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.

ފޮނަދޫ އަދި ބާރަށުގެ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލައިކަންސް އިންވެސްޓްމަންޓާއެވެ. އޭގެތެރެއިން ފޮނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްރުފިޔާ ހަތްލާރި އެވެ. އަދި ބާރަށު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަތަރުމިލިއަން ހަލައްކަ ދެހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ހަތްލާރިއެވެ. ދެ މަސައްްކަތް ވެސް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 110 ދުވަހެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަޒްމީލްއެވެ. އަދި ލައިކަންސް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތް އަބްދުﷲ ކަލީމްއެވެ.

Advertisement

ފޮއްދޫ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއެވެ. 55 ދުވަހުން ނިންމަން ޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަލާރިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޕަރމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީ ހުސައިން ޝަރީފެވެ. އަދި މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ލޮޖިސްޓިކް ސުޕަރވައިޒަރ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމްއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް