ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 22:39
ހައްޖު
ހައްޖު
ވަޔަން
ހައްޖު ދުވަސް 1444
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން، ހައްޖުވެރިން މިނާއަށް ޖަމާވާން ފަށައިފި
 
ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދީލަތި އެހީފުޅެއްގެ ގޮތުން މިއަހަރު 4،951 ފަރާތަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވޭ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިއަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ހައްޖުވެރިން ވަނީ މިނާއަށް ޖަމާވާން ފަށާފައެވެ. ހައްޖުވެރިން މިރޭ މިނާގައި ތިބުމަށްފަހު ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްގެން ބަސްތަކުގައި އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވާން ފަށާނެއެވެ.

އަރަފާތުގައި ތިބޭ ދުވަސް ނުވަތަ ހައްޖު ދުވަހަކީ، ހައެއްކަ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުނެވެ. އަރަފާތުގައި ހައްޖުވެރިން އެދުވަހުގެ އިރުއޮއްސެންދެން ދުއާކުރުމާއި އިސްތިޣްފާރު ކުރުމުގައި ތިބޭނެއެވެ. އަރަފާތު ދުވަހުގެ ޚުތުބާ އިއްވުން އޮންނާނީ އަރަފާތު ބިމުގައި ހުންނަ ބޮޑު މިސްކިތް މަސްޖިދުއް ނަމިރާގައެވެ. އެއަށްފަހު މެންދުރުނަމާދާއި އަސުރު ނަމާދު ޖަމްއުކޮށް ކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އެހެންވެސް އަޅުކަމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިރުއޮއްސުމުން އެނބުރި މިނާއަށް ދާނީއެވެ.

މިއަހަރަކީ ކޮވިޑް 19އަށްފަހު ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ހައްޖުގެ ކަންތައް ހުޅުވައިލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޮވިޑް ތެރޭގައި އެޅި ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު މުޅިން ވީއްލާފައި ވުމާއެކު، އަޅުކަމުގެ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންވެސް ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ އުފާވެރި، ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައެވެ.

މިއަހަރަކީ 2019 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔަ އަހަރެވެ. އެފަހަރު 2.5 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުން އަދާކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދީލަތި އެހީފުޅެއްގެ ގޮތުން މިއަހަރު 4،951 ފަރާތަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައި ވާކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓް ބުނެއެވެ. 90 ގައުމަކުން ހޮވާލާފައިވާ ރަސްގެފާނުގެ މެހެމާނުންގެތެރޭގައި، ޔަމަނުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމާގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ހޮވައިލެވުނު 2000 މީހުންނާއި، ފަލަސްތީނުގެ ޖިހާދުގައި ޝަހީދުވެފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި އަދި އަނިޔާތައް ލިބުނު 1000 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން، ހައްޖުވެރިންގެ ފަސޭހަޔަށް މިނާ އަދި އަރަފާތުގައި ކަންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާއިރު، ސިއްހީގޮތުންވެސް ރައްކާތެރިވާންވީ ކަންތައް ކެނޑިނޭޅި ދަނީ އަންގަމުންނެވެ. މިއަހަރަކީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ހޫނު ގަދަ އަހަރަކަށް ވުމާއެކު، ހޫނުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްވެސް ސަމާލުވުމަށް އޮފިޝަލުން ދަނީ ނަސޭހަތްތެރިވަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި