ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 17:07
ކޮންޓްރެކްޓަރާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ކޮންޓްރެކްޓަރާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ހޮޅުދޫގައި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 240 ދުވަސް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫގައި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިއާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 240 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4،997،661.52 (ހަތަރުމިލިއަން ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ފަންސާސް ދެލާރި) އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ފުޢާދެވެ. އަދި ސިއާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ އަތޮޅު ތެރޭ ރަށްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް