ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:07
ހައްޖުވެރިންގެ 5 ވަނަ ގްރޫޕު
ހައްޖުވެރިންގެ 5 ވަނަ ގްރޫޕު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖު 1444
ހައްޖުވެރިންގެ 5 ވަނަ ގްރޫޕު މައްކާގައި
 
އެންމެ ފަހު ގްރޫޕު ފުރާނީ މިމަހުގެ 19ގައި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދާ މީހުންގެ ފަސް ވަނަ ގްރޫޕު މައްކާއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ފަސް ވަނަ ގްރޫޕު މައްކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މިއީ އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކޮންޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންނެވެ. މި ގްރޫޕުގައި 86 ހައްޖުވެރިން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރު ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަ 6 ފްލައިޓު ބާއްވައެވެ. ދެން ހައްޖުވެރިން މައްކާއަށް ފުރާނީ 19 ޖޫން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:10ގައި ފުރުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައްޖަށްދާ ގްރޫޕެކެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުވެސް ހައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ހައްޖުވެރިން އެއަރޕޯޓަށް ގެންދިއުމާއި ލަގެޖް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް