ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 17:43
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ުޫޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ދެ ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
 
ތިމަރަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން 45 ދުވަސް
 
ނަޑެއްލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 55 ދުވަސް

ދެ ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނަޑެއްލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

ނަޑެއްލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފުނަ އިންވެސްޓްމަންޓާއެވެ. 55 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 2،326،047.07 (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ސައްބީސް ހާސް ސާޅީސް ހަތްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރުލާރި) އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ފުޢާދެވެ. އަދިފުނަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަރ ޢަލީ ހޫދުއެވެ.

Advertisement

ތިމަރަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް 2،573،892.88 (ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެެރުފިޔާ އަށްޑިހަ އަށްލާރި) އަށް ހަވާލުކުރީ ތްރީ ޓްރީ މޯލްޑިވްސް އާއެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 45 ދުވަހެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ތްރީ ޓްރީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންސް ކޮންސަލްޓެންޓް ހަސަން ފައިރޫޒްއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ކެލާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް