ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 20:21
ެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަނީ
 
މި ދެ ދަނޑު ވާނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ ތަރައްޤީ ކުރާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީއިން އެމްޕަވަމަންޓުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފުޓްސަލް ދެ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރީ ޒެބޮކް ކުންފުންޏާއެވެ. 4،265،024.44 (ހަތަރު މިލިއަން ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާހް ސައުވީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި) އަށް ހަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 55 ދުވަހެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޒުމޫން އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. އަދި ޒެބޮކް ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ލައުޒާ ވަހީދެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދަށްވެސް ފުޓްސަލް ދަނޑު މުހިންމެވެ. މި ދެ ދަނޑު ވާނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ ތަރައްޤީ ކުރާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް