ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 13:07
ރެއާލް މެޑްރިޑްުގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ: އޭނާ ގެނައުމަށް ބްރެޒިލް ބޭނުންވޭ
ރެއާލް މެޑްރިޑްުގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ: އޭނާ ގެނައުމަށް ބްރެޒިލް ބޭނުންވޭ
ގޫގުލް
ބްރެޒިލް
އެންޗެލޯޓީ ގެނައުމަށް ބްރެޒިލުން ރެއާލް މެޑްރިޑާ މަޝްވަރާކުރަނީ
 
އެންޗެލޯޓީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނީ ޖޫން 2024ގައި

ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި އޭނާގެ ކުލަބާ މަޝްވަރާކުރަން ބްރެޒިލް ނިންމައިފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމުގެ ކޯޗުކަން އެންޗެލޯޓީއަށް ދިނުމަށް ހުސްކޮށް ބާއްވާފައި އޮންނަނާ މިހާރު ހަ މަސް ވެއްޖެ އެވެ. މިވަގުތު ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަނީ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ކޯޗެވެ.

Advertisement

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް އެޑްނާލްޑޯ ރޮޑްރިގޭޒް ބުނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމު މި މަހު ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކާއެކު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ރެއާލް މެޑްރިޑާ މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަކީ އަހަރުމެންގެ ޕްލޭން އޭ. އޭނާ އަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗަކަށް ނާދެވިގެން އުޅެނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު (2024ގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އޮތް) ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސަބަބުން. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުމެއްނުވޭ މި ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މިވަގުތު. އެއީ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ. މިހެންވެ އަހަރުމެން މިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމާފައި
އެޑްނާލްޑޯ

ބްރެޒިލުން ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސްޕޭނާއެކު މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ. އެޑްނާލްޑޯ ބުނީ ސްޕޭނަށް ކުރާ ދަތުރަކީ ކޯޗަކަށް އެންޗެލޯޓީ ގެނައުމުގައި މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާނެ ދަތުރަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަސް ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބްރެޒިލުން އެންޗެލޯޓީ ކޯޗަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި 20 އަހަރުވުމުންނެވެ. މިހެންވެ މިހާރު އެ ގައުމުން ބޭނުންވަނީ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުންގެ ބަދަލުގައި ޔޫރަޕުގެ ތަޖުރިބާކާރަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެންޗެލޯޓީ އަކީ ޔޫރަޕުގެ ކުލަބު ލެވެލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކޯޗެވެ. އޭނާ ވެސް ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ އޭނާ ކޯޗުކޮށްދޭނެ އެންމެ ފަހު ކުލަބުކަމަށް ވެސް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

އެންޗެލޯޓީ ވަނީ އިޓަލީގެ އޭސީމިލާނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެލްސީ އާއި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ގިނަ ތަށިތަކެއް ހޯދާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް