ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:10
އެސްޓީއޯގެ މަގޭހިޔާ ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯގެ މަގޭހިޔާ ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯގެ ''މަގޭހިޔާ'' ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
3 ކެޓަގަރީއަކުން ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ގެދޮރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށްގެންދާ “މަގޭހިޔާ” ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

މަގޭ ހިޔާ ޕްރޮމޯޝަނަކީ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ އެކި ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގެދޮރު ލިބޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މިއަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

މިދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުގެ ތިން ޕެކޭޖެއްގެ ޑިސްކައުންޓު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިހި، ރަން އަދި ހުދުރަން ޕެކޭޖެވެ. ރިހި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން 15،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 25،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މުދަލުން 12 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓު ލިބޭއިރު ރަން ޕެކޭޖުގެ ދަށުން 25،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 35،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މުދަލުން 15 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓު އަދި ހުދުރަން ޕެކޭޖުގެ ދަށުން 35،000 ރުފިޔާ އިން މަތީ ކޮންމެ މުދަލަކުން 18 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތަކަށް ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 5,000 ރުފިޔާއަކަށް ކޫޕަނެއް ވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް