ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:39
އެސްޓީއޯއިން ހަދަން ފެށި ހޮޓާ
އެސްޓީއޯއިން ހަދަން ފެށި ހޮޓާ
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ
16 އަހަރަށްފަހު އެސްޓީއޯއިން ސިޓީ ހޮޓާ ދޫކޮށްލަނީ
ހޮޓާ ދޫކޮށްލުމަށް އަރބަންކޯއާއެކު ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓަކާ ހަމައަށް ވަނީ އާދެވިފައި
ހޮޓާގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލެއިން 2 ބިން އެސްޓީއޯއަށް ދޭނެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުންދިޔަ ސިޓީ ހޮޓާ އަރބަންކޯއަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓިއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސައީދު ވަނީ ސިޓީ ހޮޓާ ދޫކޮށްލުމަށް، އަރބަންކޯއާއެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އެސްޓިއޯއިން އެ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރި އަދަދާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އަރބަންކޯއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ބިމެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަރބަންކޯއިން އެސްޓީއޯއަށް ދޭންޖެހޭ ދެ ބިމުގެ ޑޮކިއުމެންޓުތައް އަދި އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހޮޓާ ރަސްމީކޮށް އަދި ހަވާލެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ހޮޓާ ހުރި ބިމަކީ އެސްޓީއޯއިން 2007 ވަނަ އަހަރު ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެކެވެ. މި ހޮޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މި ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާއިރު، ހޮޓަލުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ފަށާފައިވަނީ 5 ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެތަން ތަރައްގީކުރަމުންދިޔައީ ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި، އިވެންޓު ހޯލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް