ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 09:05
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި
 
އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކު އައްޔަންކޮށްފައިވޭ
 
އެސްޓީއޯ ބޯޑުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ 6 މެންބަރުންން ހިމެނޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އެސްތީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެކުންފުނީގެ އަހަަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް 7 މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ 6 މެމްބަރުންނާއި، އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުން

  • ހާމިދު ނަޝީދު މުހައްމަދު- ޗެއަރމަން
  • އަބްދުﷲ ސައީދު- ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
  • މުހައްމަދު ނިޒާމް- ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ
  • ޝިމާދު އިބްރާހިމް- ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ
  • އިސްމާއިލް ޒުމައިލް ރަޝީދު- ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ
  • ގައިސް އިސްމާއިލް- ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ

  • މުހައްމަދު އަހުސަން ސަލީމް- ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ

އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އެކުންފުންޏަށް 2022 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 77 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް