ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:45
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯގެ އޭޖީއެމް
ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯއިން ފާސްކޮށްފި
 
2022 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
 
މި އަދަދު ފާސްވީ 99 އިންސައްތަ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއެކު

2022 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ލިބުނު ފައިދާއިން، ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން އެކުންފުނިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި އަދަދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. މި އަދަދު ފާސްވެފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހިއްސާދާރުންގެ 99 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކުއެވެ. މި ޖަލްސާގައި އެސްޓީއޯގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ހިއްސާދާރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިންގުމުގެ ފައިދާ ހުރީ 600 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސްޓީއޯއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 10.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ އިތުރުން ސާފު ފައިދާ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް 486 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ލިބިފައިވާއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 742 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހިންގުމުގެ ފައިދާ ބިލިއަނަކަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް