ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:14
ބަޔާން އިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބަޔާން އިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ބަޔާން އިން އުފާ ފާޅުކޮށްފި
 
ބަޔާންގެ ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ވިދިވިދިގެން 11 ވަނަ ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް، ބަޔާން އިން 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު މިއުނިކްގައި އުފާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ބަޔާން އަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ފަހު މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި މުސިއާލާ ލަނޑު ޖަހާ އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދިންއިރު، މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްވަނައިގައި އޮތް ޑޯޓްމަންޑް އެއްވަރުވުމުންނެވެ.

Advertisement

ބަޔާން އިން އުފާފާޅުކުރީ އަންހެން ޓީމާވެސް އެކުގައެވެ. ބަޔާންގެ އަންހެން ޓީމުންވެސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ވާހަކަދައްކަމުން އަންހެން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން، ލީނާ މަގޫލް ބުނީ އެހާ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުފާފާޅުކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއްކަމަށެވެ. ތޯމަސް މުލާވެއް ވަނީ އޭނާގެ ޝުއޫރުތައް ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ފާޅުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ދަނޑުމަތީގައި މާޔޫސްވާ ވަގުުތު ހިތްވަރު ލިބެނީ ސަޕޯޓަރުން ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

ބަޔާން އިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ޓީމުގެ ސީއީއޯ އޮލިވާ ޚާން އަދި ސްޕޯޓްސް ޑިރެކްޓާ ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް