ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:14
ބަޔާން އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ބަޔާން އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑަށް ހިތްދަތިކަން، ޗެމްޕިއަންކަން އަނެއްކާވެސް ބަޔާން އަށް
 
ފަހު މެޗު ފެށިއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޑޯޓްމަންޑް

ޖަރުމަނު ލީގު އެންމެ ފަހު މެޗުގައި މެއިންޒް އިން ޑޯޓްމަންޑް ރޮއްވާލިއިރު، ފަހުވަގުތުގައި މޮޅުވެ ބަޔާން އަނެއްކާވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ލީގުގެ ފަހު މެޗާހަމައަށް ދިޔަ އިރު، ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޑޯޓްމަންޑެވެ. ޖެހިޖެހިގެން 10 ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބަޔާން އޮތީ ލީގު ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިފައެވެ. ނަމަވެސް، މެއިންޒް ކައިރިން ޑޯޓްމަންޑް އެއްވަރުވެ، ބަޔާން ފަހުވަގުތު ކޮލޯން ކައިރިން މޮޅުވުމުން، ޕޮއިންޓު ގޮތުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެ ފައިދާ ގޯލުން ބަޔާން ވަނީ ކުރިހޯދާފައެވެ.

ކޮލޯން އާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ބަޔާން އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ބަޔާން އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކިންގްސްލީ ކޯމަން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނުއިރު ލީޑުގައި އޮތް ބަޔާން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޮލޯން އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ބަޔާންގެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއާ ޖަމާލް މުސިއާލާ ލަނޑެއް ޖަހާ ޓީމު މޮޅު ކޮށްދިނެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެގެން ތަށި ލިބޭ ޑޯޓްމަންޑް މެޗަށް ނިކުތީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ، ބެލިންގްހަމް ނުލައެވެ. މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި މެއިންޒްގެ ހާނެޗޭ އޮލްސެން ލަނޑެއްޖަހާ އެ ޓީމަށް ކުރިހޯދަދިނެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓުފަހުން ޑޯޓްމަންޑަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ސަބަސްޓިއަން ހޯލާ އަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ޑޯޓްމަންޑަށް ޕްރެޝަރު އިތުރުވީ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަރިމް އޮނިސިވޯ ލަނޑެއް ޖަހާ މެއިންޒަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނުމުންނެވެ. އަދި 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޯޓްމަންޑުގެ ޒުވާން ތަރި، ކަރިމް އަޑެޔާމީ އަށް އަނިޔާވެގެން ބާލަން ޖެހުމުން ޓީމުގެ ހާސްކަން އިތުރުވިއެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނިކުތީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާކޯ ރުއިސްއެެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ޑޯޓްމަންޑުން ވަނީ ތިން ބަދަލެއް ގެނެސްފައެވެ. އެ ބަދަލުތަކާއެކު ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް، މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަފައެލް ރަފައެލް ގަރޭރޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. ބަޔާން އިން 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރިހޯދިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ތަށި ނަގަން ބޭނުން ނަމަ އިތުރު ވަގުތުތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާ، މެޗުން މޮޅުވާންޖެހެއެވެ. 96 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިކްލަސް ސޫލޭ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ، ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާން މޮޅުވެ، ޑޯޓްމަންޑަށް މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ގެއްލުމުން ޑޯޓްމަންޑަށް ތަށި ގެއްލުނެވެ.

ލީގުގެ ފަހު މެޗު ނިމުނުއިރު، ޕޮއިންޓު ގޮތުން އެއްވަރުވެ، ބަޔާން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޑޯޓްމަންޑަށް ވުރެ 15 ފައިދާ ގޯލު އިތުުރުވުމުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ގިނަ ސީޒަންތަކުގައި ބަޔާން ބޮޑު ތަފާތަކުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރާއިރު، މި ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ފަހު މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް