ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:28
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރަމުން

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ، ވޭވަށާއި މުލީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރަސްދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަގޫދޫ އައުޓްޑޯރ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

ވޭވަށާއި މުލީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޯޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ފުއާދެވެ. އޯޓެކްސް ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޔާފިއު ހަސަން ހަބީބެވެ. ވޭވަށު ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ2،958،891.24(ދެމިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ, ސައުވީސް ލާރި) އެވެ. އަދި މުލީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ2،937،291.24(ދެމިލިއަން ނުވަލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ، ސައުވީސް ލާރި) އަށެވެ. ދެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތްވެސް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ 40 ދުވަހެވެ.

ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތިހްނާން އިންވެސްޓްމެންޓާއެވެ. 44 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ2،575،720.23(ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ، ތޭވީސް ލާރި) އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ. ތިހްނާން އިންވެސްޓްމެންޓް ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު، އަރުޝަމް އަބްދުއްރަހީމެވެ.

މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މެގަ ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރީ1،374،178.01(އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ، އެއްލާރި) އަށް، 35 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުހައްމަދު ސޮއިކުރެއްވިއިރު، މެގަ ލިންކްސް ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރު އަލީ ޒާހިދެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫތަކުގެ ތެރެއިން، އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ތިން ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް