ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:04
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ޓްވިޓަރ
ފީފާ
ފީފާ އިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެ: އިންފަންޓީނޯ
 
ފީފާ އިންވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި

ފީފާ އިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފީފާ އާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، އާންމު ސިއްހަތުގެ މަސްލަހަތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވެފައެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ހަތަރު އަހަރަށް އައު ކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންފަންޓީނޯ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބައިބައިވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، ކަންކަން ހާސިލު ކުރެވިދާނެކަމަށާއި ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުޑަ އަސަރެއް ނަމަވެސް ކޮށްފާނެކަމަށެވެ.

ޖެނީވާގައި 194 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވި އެސެމްބްލީގައި އިންފަންޓީނޯ ވަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، އާންމުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް