ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:00
ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުދާ އަށް
ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުދާ އަށް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްއިން މާސްޓަރކާޑު ޕްރޮމޯޝަން
ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުދާ އަށް!
 
ދެމީހަކަށް އިސްތަންބޫލަށް ގޮސް ފައިނަލް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން, އިސްތަންބޫލްގައި އޮންނަ ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފިއެވެ.

މިއީ ބީއެމްއެލްއިން މާސްޓަރކާޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލި ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހުރިހާ ހަރަދަކާއެކު ދެ މީހަކަށް އިސްތަންބޫލްގައި އޮންނަ ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.

މިގޮތުން މި ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ ހުދާ ހުސެއިން ހަބީބަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ މާސްޓަރކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މާސްޓަރކާޑަކީ ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އެވެ. ބީއެމްއެއް އަކީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރކާޑުގެ ޕްރިންސިޕަލް މެންބަރެކެވެ. ބީއެމްއެލް އިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރކާޑު ޑެބިޓް، ކްރެޑިޓް އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ދޫކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް