ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:25
ލިވަޕޫލްގެ ކާޓިސް ޖޯންސް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލިވަޕޫލްގެ ކާޓިސް ޖޯންސް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލްއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ލެސްޓާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް
 
ލީގުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ބާކީ އޮތީ މުހިއްމު ދެ މެޗު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް ލިބުނުއިރު، ލެސްޓާ ރެލިގޭޓްވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.  

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގައި ލެސްޓާގެ ކިންގް ޕަވާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ލެސްޓާ އާ ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ލިވަޕޫލްއެވެ. މިއާ އެކު ލިވަޕޫލްއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭއިރު، 19 ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރު އިތުރުވެއެވެ.

މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަލާހް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ލިވަޕޫލަށް ޖަހާދިނީ ކާޓިސް ޖޯންސްއެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ސަލާހު ތަނަވަސްކޮށްދިން އިތުރު ފުރުސަތަކުން ކާޓިސް ޖޯންސް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ، ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

ދެ ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު ހަމަޖެހިލައިގެން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލި ލިވަޕޫލްއިން ދެވަނަ ހާފުވެސް ފެށީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްއާއެކުއެވެ. މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ސަލާހް މަޑުމަޑުން ޖައްސާލުމުން، ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ފޮނުވާލީ އާނޯލްޑެވެ. މި ލަނޑާއެކު މެޗު ނިމުނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލިވަޕޫލްއަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް ލިބިގެނެވެ.

މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ލިވަޕޫލް ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުން މޮޅުވެ، ގަދަ ހަތަރެއްގެ އަޒުމު ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު ލިވަޕޫލް އޮތީ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނިއުކާސަލް އާ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ އެއް ޕޮއިންޓު ފަހަތުގައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ޗެމްޕިއަން، ލެސްޓާ އޮތީ 30 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ 19 ވަނައިގައެވެ. ލިވަޕޫލް އޮތީ 65 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގައެވެ. ދެޓީމަށްވެސް ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ ދެމެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް