ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 16:59
އީރާނުން ވައްޓާލި ޔޫކްރައިންގެ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓް
ޔޫކްރައިންގެ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓް
އީރާނުން ޔޫކްރައިންގެ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓް ވައްޓާލި މައްސަލާގައި ހުކުމް އިއްވައިފި
 
10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށް ސާބިތުވެފައި

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހްރާން ކައިރިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޔޫކްރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް ޕީއެސް 752 ވައްޓާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އީރާނުގެ ކޯޓުން އެންމެ ފަހުގެ ހުކުމް އިއްވައިފިއެވެ.

އީރާނާއި އެގައުމުގެ ޒަމާންވީ ހަތުރު، އެމެރިކާއާ ދެމެދު އިންތިހާއަށް މަސްރަހު ނުތަނަވަސްވެ ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި އޮއްވައި، ޔޫކްރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިންސްގެ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓެއް އީރާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ގޮފިކަމަށްވާ ރިވަލޫޝަނަރީ ގާޑުން އެ ބޯޓަށް ހަމަލާދީ ވައްޓައިލީ ޖެނުއަރީ 8، 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އޭޕްރިލް 16 ވަނަ ދުވަހު އީރާނުގެ ކޯޓުން އިއްވި އެންމެ ފަހުގެ ހުކުމުގައި 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށް ސާބިތުވެފައެވެ. ދައުވާ ލިބުނު އެންމެ އިސް މީހާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. ބާކީ ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވަނީ 1 އަހަރާއި 3 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކެކެވެ.

ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޚުދާއީ (ފުރިހަމަ ނަން ދީފައި ނުވޭ) ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މަތިންދާ ބޯޓު ފަރުމާކޮށް އުފެއްދި ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާއަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، މަތިންދާ ބޯޓު ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔޫކްރައިންއަށްވެސް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ އާރމްޑް ފޯރސަސް ޖުޑީޝަރީ ނުވަތަ އަސްކަރިއްޔާގެ ޝަރުއީ ގޮފީގެ އިސްވެރިޔާ ޕޫރު-އަޣަޚާން ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖޫރީންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި، އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނިޔާގެ ވޯޓު ދިން ބައެއް ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހްރާނުން އުދުއްސާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 2 މިސައިލް ހަމަލާއެއް ދީ، ޔޫކްރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިންސްގެ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލީ، އީރާންގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެރި އޮޅުމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް، އީރާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި 176 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި، ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދާއިމީ ރަށްވެހިން ހިމެނޭހެން 85 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މީ ގަސްތުގައި ހިންގާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް، ކެނެޑާގެ ކޯޓަކުން ވަނީ ހުކުމްވެސް ކޮށްފައެވެ. އޮންޓާރިއޯގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ މި ހުކުމަކީ، ކެނެޑާގެ ޝަރުއީ ހަޔާތުގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިފަދަ ހުކުމެއް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޔޫކްރައިނަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޮއިންގް 737-800 މަރުކާގެ، ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލާފައިވަނީ، އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ކޮމާންޑަރު، ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވާހަރަކޮށްލުމުން އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވެއެވެ. ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލީ އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް