ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 16:53
ކުލަ ޖަހަނީ
ކުލަ ޖަހަނީ
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ފިތުރު ޢީދު
ޢީދުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ކުލަ ޖެހުމަކީ މަނާކަމެއް: ފިޔޯރީ ކައުންސިލް
 
މިދިޔަ އަހަރުވެސް އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ކުލަ ޖެހުން މަނާކުރި
 
އެގޮތަށް ނިންމީ ކުލަ ޖެހުމަކީ ހިންދޫ ދީނުގެ މީހުން ކުރާ ކަމަކަށްވާތީ

ފިތުރު ޢީދުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ކުލަ ޖެހުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަަމަށް ގދ. ފޮޔޯރީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އާއްމު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ކައުންސިލުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންނުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކުލަ ޖެހުން މަނާކުރީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދުރު، ހިންދޫދީނުގެ މީހުން ކުރަމުންދާ ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ނަފްރަތު ކުރާކަމެއްކަމަށް ފާހަނގަ ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އީދު މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން ކުލަޖެހުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމިކަން ފާހަގަކޮށް ފޮޔޯރީ ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެއްމެން ދިން އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
13%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް