ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޖައްގާ ޖާސޫސް

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ އާ ލަވަ "ޕިރް ވަހީ" ރިލީޒް ކޮށްފި

  • "ޕިރްވަހީ" އަކީ މި ފިލްމުގެ 4 ވަނަ ލަވަ

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2017 | ބުދަ 12:31 | 1,707

ޖައްގާ ޖާސޫސްގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ރަމްބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް އެކުގައި ފެނިގެންދާ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގައި ހިމެނޭ 29 ލަވައިގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް ލަވަ ކަމަށްވާ "ޕިރްވަހީ" ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

"ޕިރްވަހީ" އަކީ ތަފާތު ލަވައެއް ކަމަށް ލަވަ ބެލި މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"އިން މިހާތަނަށް ނިކުތް ހަތަރު ވަނަ ލަވައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު  މި ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މިމހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ފިލްމަކީ ރަންބީރާއި ކެޓރީނާ ހަ އަހަރު ވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު ރުޅިވި ފަހުން ރިލީޒްވާ އެ ދެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓ ކުރާ މިފލްމްގައި ޖުމްލަ 29 ލަވަ ހިމެނޭ އިރު މި ފިލްމަށް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދެނީ އޭނާގެ މަޝްހޫރު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ބަރްފީ"ގެ ރީތި މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދިން މަޝްހޫރު ކޮމްޕޯސަރ ޕްރިތަމް ޗަކްރަބަތީއެވެ.

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ ޝޫޓިންގެ ބޮޑުބައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ޝޫޓިން ވެސް ނިމިފައިވާތާ ދުވަސްކޮޅެއްވަނީ ވެފައެވެ. އެންމް ފުރަތަމަ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވީ އެޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސްފިލްމު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުނިމި ލަސްވެގެން ދިޔައީ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ.

މިފިލްމު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ ރަންބީރާއި ކެޓްރީނާއާ ދެމީހުން އެކީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.