ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:12
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، އިބްރާހީމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، އިބްރާހީމް ހަސަން
ރައީސް އޮފީސް
މަތީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
"މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު، އުންމީދަކީ މުވައްޒަފުން ޕާޓް ޓައިމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން"
 
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުންގެ މުސާރައަށް 71 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ގެނެސްފައި
 
އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު، ޖުމްލަ އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
މީގެ ކުރިން ޕޮލިޓެކްނިކް ފަދަ ތަންތަނުގައި އުނގަންނައިދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަ ކުޑަ

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު, އުންމީދަކީ މުވައްޒަފުން ޕާޓް ޓައިމަށް މަސައްކަތްކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ކަމަށް، ހަޔަރ ޢެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި "ރާއްޖެ އެމްވީ"ން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު މުވައްޒަފުން ޕާޓް ޓައިމްކޮށް އެހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން ޕޮލިޓެކްނިކްފަދަ ތަންތަނުގައި އުނގަންނައިދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ތަނެއްގައި ޕާޓްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ އެތަނުން ލިބޭ އުޖޫރަ ކުޑަވުމުން ކަމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަލަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު އެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސާރައަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލާއެކު، އެ ދާއިރާއިން ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށްވެސް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު ޖުމްލަ އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ކުރިން އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއަކަށް ލިބެނީ 14،826 ރުފިޔާ ކަމަށް ވާއިރު، އާ ބަދަލަކާއެކު، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއިންނަށް 26،649 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުންގެ މުސާރައަށް 71 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ ސީނިއަރ ރިސަރޗް ފެލޯގެ މަގާމުގައި މަަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 45،102 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އާ ބަދަލާއެކު، ޕްރޮފެސަރުންނަށް 51،518 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް