ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:03
ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ފަނޑިޔާރުން
ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ފަނޑިޔާރުން
ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖު
ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމުގައި ރާއްޖޭގެ މާސްޓަރ ޝެފް!
 
މި ޗެލެންޖުގައި ޔޫރަޕުގެ 40 ޓީމެއް ބައިވެރިވި
 
މަހާ ވަނީ ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްފައި

ޔޫރަޕުގެ 40 ޓީމެއްގެ ޝެފުން ވާދަކުރި ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޝެފް ފަންޑިޔާރުންނާއި އެކު ރާއްޖޭގެ މާސްޓާ ޝެފް މަހާ ނަޞީރު ފަންޑިޔާރުކަން ކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

މި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައިވެރިވި ޔޫރަޕުގެ 40 ޓީމުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 20-25 އޮކްޓޫބަރުގައި ސިންގަޕޫރުގައި އޮންނަ ގްލޯބަލް ޝެފް ޗެލެންޖް ފައިނަލުގައި 4 ކެޓަގަރީއަކުން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ ދަ ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖް، ގްލޯބަލް ޕޭސްޓްރީ ޝެފްސް ޗެލެންޖް، ގްލޯބަލް ވީގަން ޝެފްސް ޗެލެންޖް، އަދި ގްލޯބަލް ޔަންގް ޝެފްސް ޗެލެންޖެވެ.

ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ފަނޑިޔާރުން - ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

19 ފެބްރުވަރީ އިން 22 ފެބްރުވަރީ އަށް ގްލޯބަލް ޝެފްސް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ރިމިނީގައި އެވެ. 

މާހާ އަކީ ސިންގަޕޫރުގެ ކްރިއޭޓިވް ކަލިނަޔާ އާޓްސް އެންޑް ކުޒީން އިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. އަދި ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ވެސް ފުރަމުން އަންނަ މަހާ އަކީ މާސްޓާ ޝެފް ސޮސައިޓީ އޮފް ދަ ވޯލްޑުން ދޭ މާސްޓާ ޝެފްގެ ލަގަބު ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ޝެފެވެ.

އޭނާ ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި އެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް