ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:24
ސަލްމާން ރުޝްދީ
ސަލްމާން ރުޝްދީ
ވަޔަން
ސަލްމާން ރުޝްދީ
ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް ހަމަލާދިން މީހާއަށް އީރާނުން ބޮޑު ބިމެއް ދެނީ
 
ސަލްމާން ރުޝްދީއަކީ މަރާލަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ 1989ގައި ޚުމައިނީ ވަނީ ފަތުވާއެއް ނެރެފައި

ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަމަލާދިން މީހާއަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުން 1،000 އަކަމީޓަރުގެ ދަނޑުވެރި ބިމެއް ދޭން ގަސްތުކުރާކަން އީރާންގެ ފައުންޑޭޝަނަކުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ބަސްބުނެ ފޮތް ލިޔުމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ ނަފްރަތު އަމާޒުވެފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޝަޓޯކުވާ އިންސްޓިޓިއުޝަނުގައި ލެކްޗަރެއް ދިނުމަށް ގޮސް ހުއްޓައެވެ. އޭނާ ސްޓޭޖަށް އަރަން ދިޔަ ވަގުތު މީހަކު ފަހަތުން ގޮސް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެއް ލޯ އަނދިރިވެ، އެއް އަތް ވެސް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިރާންގެ އޭރުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު، އިމާމް ޚުމޭނީގެ ފަތުވާ އާންމުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ޒަރޭ ޓެލެގްރާމް ޗެނެލް މެދުވެރިކޮށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރުޝްދީ އަށް އެހަމަލާ ދިން އެމެރިކާގެ ޒުވާނާއަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އަދި ތިބީ އުފަލުން ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ރުޝްދީ އަކީ މިއަދު ދިރިހުއްޓަސް މަރުވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ހަމަލާ ދިން ޒުވާނާއަށް ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތަކަށް ދަނދުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުން ކުރާ އެއްހާސް އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް ހަމަލާދިނީ އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ބަސްބުނެ 1988 ގައި ލިޔުނު ފޮތް "ދަ ސެޓަނިކް ވަރސަސް" ނެރުނުތާ 33 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހާ ދިމާކޮށެވެ.  

ސަލްމާން ރުޝްދީއަކީ މަރާލަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ބުނެ 1989 ގައި ޚުމައިނީ ވަނީ ފަތުވާއެއް ނެރެފައެވެ. މިހާތަނަށް ވެސް އިރާނުން އެ ފަތުވާ ބާތިލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ލިޔުނު ލިޔުނު ފޮތްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އޭނާއަށް އައީ މުސްލިމުންގެ ފަރާތުން މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންނެވެ. އެއާއެކު މި ހުރިހާ އަހަރު އޭނާ އުޅެމުންއައީ ފިލައިގެންނެވެ. އޭނާ ނުވަ އަހަރުވަންދެން އިނގިރޭސި އެމްބަސީ އިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުނިކުމެ ހުރެފައިވެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
0%
4%
8%
4%
67%
ކޮމެންޓް