ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 09:49
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މާލޭގެ އޮޑިޝަން ފަށައިފި
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މާލޭގެ އޮޑިޝަން ފަށައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މާލޭގެ އޮޑިޝަން ފަށައިފި
 
މާލޭގެ އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު
 
މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަަހައްދެއްގައި ބޭއްވި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ މާލެ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރަންތާޖުގެ މާލެ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން ފަށާފައިވާއިރު އެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް 100 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބައިވެރިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ މާލޭގެ އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11:00 އާ ހަމައަށް އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދާ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖުމުލަ 94 ބައިވެރިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ މާލޭ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާއިރު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ހޯލަށް ގޮސްގެން އޮޑިޝަންގައި ބައިވެެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

މާލެ ސިޓީ އޮޑިޝަންގައި ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވަނީ އިބްރާހިމް ޝިފާއު، ނަސްރުﷲ އަލީ، މުހައްމަދު ވަހީދު، މުހައްމަދު ތައުފީގްގެ އިތުރުން އަބްދުލް ވާހިދުއެވެ. މި މުބާރާތަކީ މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާގޮތަށް ބަލާއިރު، މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 20 ބައިވެރިންނެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަަހައްދެއްގައެވެ. މީގެކުރިން މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް