ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 19:00
އީރާނަށް ދެވުނު ޑްރޯން ހަމަލާ
އީރާނަށް ދެވުނު ޑްރޯން ހަމަލާ
ބީބީސީ
އީރާނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ
އީރާނަށް ދެވުނު ޑްރޯން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަތެއް ވާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި
 
މީހަކަށްވެސް އަދި އިމާރާތަށްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ

އީރާންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަތެއް ވާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ނަން ހާމަކޮށްފައިނުވާ، އެމެރިކާގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ވޯލް-ސްޓްރީޓް ޖަރނަލް އަދި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިސްރާއީލެވެ.

މިކަމާބެހޭގޮތުން އިސްރާއީލުން އަދި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ހަމަލާދެވުނު ތަނަކީ ބޮމާއި ހަތިޔާރުގެ ވަޒަންފަދަ ގޮވާތަކެތި އުފައްދާ ތަނެއް ކަމަށް ވެއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުގައި، މިތަނަކީ މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ތަނެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އިސްފަހާންގެ ސެންޓްރަލް ޕްރޮވިންސްގައި ހުރި އިމާރާތަށް ދިން މި ހަމަލާގައި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ ސައިޓަށްވެސް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި އެއް ޑްރޯން ހަލާކުކޮށްލައި ވައްޓާލެވިފައިވާއިރު، ގޮއްވާލާފައިވަނީ ދެ ޑްރޯނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެގައުމަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުން ފެންނަގޮތުގައި، ޑްރޯންތައް ގޮވުމާއެކު ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭން ބޮޑު އަލިފާން ގުޅައެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އިސްފަހާން ޕްރޮވިންސްގައި ވަރަށް ބޮޑު އެއަރބޭހައަކާއި، ބޮޑު މިސައިލް ޕްރޮޑަކްޝަން ކޮމްޕްލެކްސްއަކާއި އެތައް ނިއުކްލިއަރ ސައިޓްތައް ހުންނަ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޕެޓްރިކް ރައިޑަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދައުރެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އިތުރަށް އޭނާ އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާކަމަށްވެއެވެ. އެއީ އިސްރާއީލްގެ މޮސާޑުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަލުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އީރާނުގެ ތަނަކަށް ދިން ފުރަތަމަ ހަމަލާ ކަމުގައެވެ.

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ލުބްނާންގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އީރާނުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އިސްރާއީލުން ތުހުމަތު ކުރަމުން ދާއިރު، ސީރިޔާގައިވާ، އީރާނުގެ ޓާގެޓްތަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ހަމަލާ ދީފައި ވާނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރު އަބްދުއްލަހްޔާން ވިދާޅުވީ އެއީ އެގައުމު ހަމަނުޖެހުމަށް ވައްޓާލުމުގެ މަގުސަދުގައި ދިން ފިނޑި ހަމަލާއެއް ކަމުގައެވެ.

އިރާނަށް ޑްރޯން ހަމަލާދީފައި މިވަނީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއަށް އީރާނުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ ލިބޭ ޚަބަރުތަކާމެދުވެސް ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.  

 މައުލޫމާތު: ބީބީސީ  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް