ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 21:18
އީރާނުގެ ޑްރޯން ހަމަލާ
އީރާނުގެ ޑްރޯން ހަމަލާ
ވަޔަން
އީރާނުގެ ޑްރޯން ހަމަލާ
އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދީފި
 
މިހަމަލާގައި މީހަކަށް ގެއްލުންވެފައެއްނުވޭ

އީރާންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފިއެވެ. މިހަމަލާ އައިސްފައިމިވަނީ އީރާންގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.  

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްފަހާންގެ ސެންޓްރަލް ޕްރޮވިންސްގައި ހުރި އިމާރާތަށް ދިން މި ހަމަލާގައި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ ސައިޓަށްވެސް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި އެއް ޑްރޯން ހަލާކުކޮށްލައި ވައްޓާލެވިފައިވާއިރު ގޮއްވާލާފައިވަނީ ދެޑްރޯނެވެ. ރޭ އެގައުމަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުން ފެންނަގޮތުގައި، ޑްރޯންތައް ގޮވުމާއެކު ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭން ބޮޑު އަލިފާން ގުޅައެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަލާދިން ތަނަކީ "އެމިއުނިޝަން" ނުވަތަ ބޮމާއި ހަތިޔާރުގެ ވަޒަންފަދަ ގޮވާތަކެތި އުފައްދާ ތަނެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

މެހެރް ނިއުސް އެޖެންސީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ، މިހަމަލާއަކީ އީރާނުގެ ދުޝްމަނުން އެގައުމުގެ ދިފާއީ ބާރު ކުޑަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމުގައެވެ.

ޑްރޯން ހަމަލާގެ ދެތިން ގަޑިއިރު ކުރިން، އުތުރު ފަރާތުން އީރާނުގެ އިމާ ކައިރީގައިވާ އަޒަރުބައިޖާންގެ މޯޓަރ އޮއިލް ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްލާންޓެއްގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް