ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 22:34
ކްލަބް ވޮލީބޯލް މޮޅުވި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ކްލަބް ވޮލީބޯލް މޮޅުވި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް
ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް: އީގަލްސް ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ވެމްކޯ ދެވަނަ މެޗުންވީ ބަލި

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އީގަލްސް ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ފަސް ސެޓަށް ގޮސްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް ބަލިވި ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން އީގަލްސް މޮޅުވީ 3-2 ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓް އީގަލްސްއިން 25-19, 25-18 ން ގެންދިޔައެވެ. އެކަމަކު ޖެހިގެން އައި ދެސެޓް ގެންދިޔައީ ޕޮލިސް ކްލަބުންނެވެ. އެއީ 25-18, 25-23 ނެވެ. ފަހު ސެޓް އީގަލްސްއިން ގެންދިޔައީ 15-09 ނެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޮލިސް ބަލިކުރި ވެމްކޯ ވަނީ ދެވަނަ މެޗުގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. އީގަލްސް އަތުން ބަލިވި ކްލަބް ވޮލީބޯލްއިން ވެމްކޯ ބަލިކުރީ 3-1 ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓް 25-19 ން ކްލަބް ވޮލީބޯލް ގެންގޮސްފައިވަނިކޮށް, ދެވަނަ ސެޓް 25-16 ން ވެމްކޯ ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދީ ޖެހިގެން އައި ދެސެޓް 26-24, 25-16 ން ހޯދާ ކްލަބް ވޮލީބޯލްއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް