ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ސީރިޔާގެ މައްސަލަ

ސީރިޔާގެ އިދްލީބްގައި އެޕްރީލް ކުރީކޮޅު ދިން ހަމަލާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ: އދ

  • ކެމިކަލް ހަމަލާގައި 80 މީހުން މަރުވެ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުނު

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 30 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 10:33 2,573

އެޕްރީލްގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުއްޖަަކަށް ފަރުވާ ދެނީ - އާކައިވް

އުތުރު ސީރިޔާގައި އެޕްރIލް މަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ ސެރިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އދ. ގެ ތަހުގީގަކުން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކެމިކަލް ހަތިޔާރާ ބެހޭ ކަންކަން މޮނިޓާ ކުރާ އދ. ގެ ޖަމިއްޔާ "އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް ވެޕަންސް (އޯޕީސީޑަބްލިއު) " އިން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނީ، މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާ ހަވާލާދީ އާއި އަދި ތަހުލީލު ކުރި ސާމްޕަލްތަކުން ހާމަވެފައި ވަނީ، އެޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހު އުތުރު އިދްލީބް ގައި އޮންނަ ޚާން ޝެއިޚޫން ނަަމަކަށް ކިޔާ ޓައުން އަށް ދިން ހަމަލާގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ސެރިންގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަސަރުކޮށްގެން ބައެއް މީހުން މަރު ވެސް ވެފައިވާ ކަމަށެެވެ.

އޯޕީސީޑަބްލިއު އިން ނެރުނު ރިޕޯޓު އަދި އާންމެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޯޕީސީޑަބްލިއުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ސީރިޔާގެ އިދްލީބަށް އެޕްރީލް ކުރީކޮޅު ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަދުވެގެން 80 މީހުން މަރުވެ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުނެވެ. މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން އިނގިލި ދިއްކުރަނީ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރަށެވެ. ނަމަވެސް އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދަނީ އެފަދަ ހަމަލާއެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ. 

އޭޕްރީލް މަހު ސީރިޔާ އަށް ދެވުނު ކެމިކަލް ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް އަޅާ އާންމުވެގެންވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީއެއްގެ 271 މުވައްޒަފަކަށް އެމެެރިކާ އިން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޕްރިލްގައި ދިން ކެމިކަލް ހަަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ވަނީ ސީރިޔާގެ ވައިގެ ބޭސްއަކަށް ހަމަލާ ވެސް ދީފައެވެ

ދާދިފަހުން އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ސީރިޔާގައި އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދޭން "ތައްޔާރުވަމުންދާ" ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާ އިން އިތުރަށް ބުނެފައި ބަނީ އެޕްރިލްގައި ކެމިކަލް ހަަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަށާއި، ކެމިކަލް ހަަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބާއްޝާރު އަލް އަސަދު "ދައްކަން ޖެހޭ އަގު" ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް