ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:02
ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް - ޑަބްލިއެޗްއޯ ޗީފް
ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް - ޑަބްލިއެޗްއޯ ޗީފް
އަލްޖަޒީރާ
ޗައިނާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ޗައިނާގެ ކޮވިޑްގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލާތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކަންބޮޑުވުން
 
އެ ގައުމުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހަށިތައް އެންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ނުކަތާ މިންވަރަށް ވަަނީ ބާރު ބޮޑުވެފައި
 
ޗައިނާގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމާއި އެކު އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެފަ

ޗައިނާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ހާމަކުރަމުން ނުދާތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާ ޑރ. ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އިން އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާ އިރު ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުން ހުއްޓާލުމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންނާއި އެ ބަލީގައި ސީރިއަސް ހާލަތަށް ދާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ނޭނގި އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ސާފުކޮށް ދެނެގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޗައިނާގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމާއި އެކު އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެ ގައުމުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހަށިތައް އެންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ނުކަތާ މިންވަރަށް ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗާއިނާ އިން އެ ގައުމުގެ ޒީރޯ-ކޮވިޑް ޕޮލިސީ އުވާލުމާއި އެކު ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކުރުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާއްމުކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށްޓަކާ ތަފްސީލް މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ. ޗައިނާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި މެދު މީޑިއާތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަަމަށް ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި އައު އަހަރާއެކު ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް ވެސް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ކޮވިޑް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެކަންބޮޑުވުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައެވެ.

އެމެރިކާއާއި ޖަޕާން ފަދަ ބައެއް ގައުމު ތަކުން ވަނީ ޗައިނާއިން އެތެރެވާ ފަސިންޖަރުން ޕީސީ އާރު ޓެސްޓް ހަދަން މަޖްބޫރު ކޮށްފައެވެ. ތިން އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖެ އަށް ވެސް ޗައިނާގެ ފަތުރު ވެރިން އަންނަން ތައްޔާރު ވެފައިވާއިރު ރާއްޖެ އިން އެފަދަ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް